Nyhetsartikkel

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade

Publisert 08.08.2017

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Foto Kjell Christian Rambech.
Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Foto Kjell Christian Rambech.

Canadarøya er en nordamerikansk art som gyter og lever hele livet i innsjøer hvor den foretrekker kalde og dype sjøer. Ungfisken lever på dypt vann, mens større individ gjerne søker bytte i de øvre vannlag. Fisken vokser raskt, og går som regel tidlig over på fiskeføde der passende byttefisk finnes.

I innsjøer i Canada krysser canadarøye og vanlig røye seg med hverandre. Avkommet kalles splake. Hybridisering er også påvist i Norge. Canadarøya er fiskespiser i de frie vannmasser, og kan påvirke fiskearter som lever der.

Spres av mennesker

Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Den har et lite invasjonspotensial, og spredning skjer ved menneskelig hjelp. Det er ikke kjent at canadarøye har etablert seg i innsjøer oppstrøms utsettingssted.

Selv om canadarøya så langt ser ut til å ha hatt liten effekt i de innsjøene der den er satt ut, er videre spredning svært risikabelt. Vi vet ikke hvilken bestandsutvikling og dermed økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter.

Kjennetegn

Canadarøye har lyse prikker på mørk bunn, slik som de andre artene i røyeslekta. Fargene varierer ellers etter miljøet, men ryggen er alltid lyst marmorert. Canadarøya har stort hode og et svakt underbitt.

I sitt opprinnelsesområde kan canadarøye bli opptil 126 cm og 46 kg.

MELD FRA!

Meld fra dersom det dukker opp nye fiskearter i vassdrag nær deg. Vi ønsker informasjon om art, sted og når du registrerte eller fikk kjennskap til forekomsten.

Kontakt Odd Terje Sandlund eller Trygve Hesthagen

 

Les mer

Faktaark: Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Canadarøye. Fremmed fisk med potensial for stor skade. NINA Fakta 1-2017.

Spredning av ferskvannsfisk 

   Motta nyhetsbrev fra nina