Nyhetsartikkel

Aktuelt

Forskningssjef ved NINAs avdeling i Oslo

Publisert 31.08.2017

Ved NINAs forskningsavdeling i Oslo blir det ledig stilling som forskningssjef våren 2018. Vi søker nå etter en initiativrik og resultatorientert forskningssjef til å lede avdelingen.

Foto Camilla Næss/NINA
Foto Camilla Næss/NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Norges største forskningsinstituttet innen anvendt økologi med omlag 250 ansatte. NINA har forskningsavdelinger i Trondheim, Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Hovedkontoret ligger i Trondheim. (Se mer informasjon på www.nina.no).

Avdelingen i Oslo har drøyt 30 ansatte, med både naturforskere og samfunnsforskere. Vi driver både terrestrisk og akvatisk naturforskning samt samfunnsforskning knyttet til forståelse av samfunnsprosesser om natur og miljø. Sentrale tema er naturmangfold, landskapsanalyse, naturovervåking, effekter av arealbruk og klimaendringer på naturmangfoldet, naturressursøkonomi og holdninger til naturverdier. Med basis i forskningen utføres også konsekvensutredninger og rådgivning. Avdelingen gjennomfører prosjekter på oppdrag fra blant annet miljøforvaltningen, andre sektormyndigheter og privat næringsliv. I tillegg utfører vi forskning finansiert av Norges forskningsråd og andre kilder nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger internt i NINA så vel som eksterne nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. NINA er medlem i CIENS (www.ciens.no), med kontorlokaler i Forskningsparken i Oslo.

Forskningssjefen har ansvar for avdelingens faglige og økonomiske resultater, samt personalansvar for avdelingens medarbeidere. Det legges særlig vekt på god ledelse, evne til å skape gode markedsrelasjoner og evne til å bidra til samarbeid mellom ulike fagområder i organisasjonen.

Sentrale oppgaver vil være å:
• bidra til å utvikle positivt samarbeid og skape godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser
• utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen og følge opp vedtatte mål og årsplaner
• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle brukerkontakt
• stimulere til forskningsformidling
• representere NINA i CIENS

I tillegg til ansvar for egen avdeling vil forskningssjefen kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Forskningssjefen rapporterer til NINAs direktør og inngår i NINAs ledergruppe.

Vi søker etter en person som har:
• relevant utdanning på master eller PhD-nivå innen NINAs fagområder
• ledererfaring eller gode lederegenskaper, velutviklete samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator
• god kjennskap til fag- og markedsområdene på avdelingen
• gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv
• gode evner til mål- og resultatorientering
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk)

Vi tilbyr:
• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
• fleksitidsordning
• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrerende direktør Norunn S. Myklebust (tlf. 930 24 633) eller forskningssjef Erik Framstad (tlf. 406 31 752).

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til NINAs personalkontor v/Siri A. Svendsen, siri.svendsen@nina.no. Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 1. oktober 2017

 

   Motta nyhetsbrev fra nina