Nyhetsartikkel

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl

Publisert 12.04.2018

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på klimaendringer. På sikt kan det føre til ubalanse mellom sjøfuglenes hekkesesong og tilgangen på mat til ungene.

Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.

En internasjonal gruppe sjøfuglforskere har undersøkt hekkemønsteret hos sjøfugl verden over, mellom 1952 og 2015. I denne perioden har overflatetemperaturen i havet økt. 

Studien viser at i motsetning til mange andre grupper av arter har sjøfugl ikke i vesentlig grad endret hekketidspunkt som følge av denne temperaturendringen, men hekker fortsatt til samme tid som de har gjort siden 1950-tallet. Det kan få uheldige konsekvenser.

Dårlig timing

Fisk, krepsdyr og andre marine organismer som befinner seg lenger ned i næringskjeden har kortere generasjonstider, og evner derfor å områ seg raskere under skiftende forhold. Sjøfugler lever lenge, og bruker derfor flere generasjoner på å tilpasse seg endringer i miljøet.

Resultatet kan bli en ubalanse mellom sjøfuglenes timing av hekkeinnsatsen og tida for når tilgangen på byttedyr er på sitt beste.

– Dette er en trend som gjør seg gjeldende globalt, og som på sikt kan føre til redusert hekkesuksess for allerede sårbare arter, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i NINA og en av forskerne som har deltatt i studien.

Forskerteamet har sammenstilt svært mye av det som er tilgjengelig av lange tidsserier for sjøfuglenes årlige hekketidspunkter i en fersk studie som favner 145 sjøfuglpopulasjoner fordelt på 60 ulike lokaliteter verden over.

Les artikkelen:

Keogan, K. et. al. (2018) Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds. Nature Climate Change 8: 313–318 doi: 10.1038/s41558-018-0115-z

Kontaktperson: 

Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i NINA

 

   Motta nyhetsbrev fra nina