Nyhetsartikkel

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA

Publisert 21.08.2018

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode vurderinger og nyttige råd.

NINAs samfunnsforskere jobber blant annet med hvordan vi kan ta vare på sårbar natur gjennom endret eller mer aktiv forvaltning. Her diskuteres tilrettelegging for fotturistene på Gjendesheim. Foto: Øystein Aas/NINA
NINAs samfunnsforskere jobber blant annet med hvordan vi kan ta vare på sårbar natur gjennom endret eller mer aktiv forvaltning. Her diskuteres tilrettelegging for fotturistene på Gjendesheim. Foto: Øystein Aas/NINA

NINA har hatt samfunnsvitere i forskerstaben omtrent siden NINA ble stiftet for 30 år siden. Da Forskningsrådet annonserte at de skulle evaluere samfunnsforskningen (SAMEVAL), hadde NINA akkurat iverksatt arbeidet med å utvikle en tydeligere profil på den samfunnsvitenskapelige forskningen i instituttet. Blant annet ved å ansatte egen leder med ansvar for samfunnsfagene.

NINA fikk vurderingene 4 (meget godt) i geografi, og 3 (godt) i sosiologi og økonomi i evalueringen.

–Vel så interessant er de kvalitative vurderingene og rådene NINA fikk. Vi fikk en entydig anerkjennelse for betydningen av tverrfaglighet i et miljøinstitutt. NINA fikk mye skryt for samfunnsforskningen, og samarbeidet økologer– samfunnsvitere i biofagevalueringen i 2013. Det er derfor gledelig at også SAMEVAL verdsetter og ser at dette er NINA Samfunn sin styrke, sier Norunn S. Myklebust, adm. direktør i NINA.

–Tverrfaglig forskning der samfunnsforskning også inngår, er nødvendig for å løse de store miljøutfordringene. Derfor satser vi på samfunnsforskning, og derfor ønsket vi å bli evaluert, sier Myklebust.

Samfunnsforskere i et miljøinstitutt gir viktig tverrfaglighet

NINA har om lag 25 forskere med primær kompetanse innenfor samfunnsvitenskap, og ble vurdert av tre fagpanel, i geografi, sosiologi og økonomi. Majoriteten av forskerne jobber anvendt og tverrfaglig.

– Ut fra de miljøene vi synes det er naturlig å sammenligne oss med, er vi fornøyde med vurderingene.  Og naturlig nok særlig i geografi, der ingen norske miljøer fikk bedre enn NINA, sier Øystein Aas, forskningsleder og ansvarlig for samfunnsfag i NINA.

- Vi var litt spent på hvordan vi ville bli vurdert, ikke minst i en evaluering som kanskje i første rekke var innrettet mot universitetssektoren.  Erfaringen fra både intervjuene og de vurderingene som er gjort viser at både Forskningsrådet og de eksterne evaluatorene også har god innsikt i instituttsektoren, sier Aas.  

""

Øystein Aas, fagleder NINA Samfunn

Utfordringer

De viktigste utfordringene NINA Samfunn fikk i tilbakemeldingen var knyttet til balansen mellom å videreutvikle den tverrfaglig forskningen samtidig som NINA prioriterer utvalgte disiplinære og tematiske ferdigheter. Dette er ferdigheter som er viktig for å sikre kvaliteten og gjennomslag i søknader til Forskningsrådet og H2020, men også for å være en attraktiv arbeidsplass for unge, ambisiøse forskere fra samfunnsfagene.

– SAMEVAL har vært en nyttig og lærerikt  for NINA, og vi fikk mange råd som vi kan bruke i videreutviklingen av NINA, konkluderer Norunn S. Myklebust.

Lenke til Sameval: https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norsk_samfunnsvitskap_har_god_kvalitet_men_fa_verdsleiande_miljo/1254035763875

Lenke til NINA Samfunn:

https://www.nina.no/V%C3%A5re-fagomr%C3%A5der/Samfunn-og-naturbruk

Kontakt Øystein Aas

Kontakt Norunn S. Mykelbust

 

   Motta nyhetsbrev fra nina