Nyhetsartikkel

Får vi ny pukkellaksinvasjon i år?

Publisert 27.05.2019

Det er stor spenning knyttet til om pukkellaksen inntar elvene i sommer. Her er det du trenger å vite hvis du får en pukkellaks på kroken.

Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Henrik H. Berntsen.
Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Henrik H. Berntsen.

Sommeren 2017 ble elvene langs hele kysten invadert av pukkellaks. På grunn av den spesielle toårige syklusen til pukkellaksen er forskere og fiskere i år svært spente på om den uønskede pukkellaksen kommer tilbake.

– Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks gjennom de samme fangstrapporteringssystemene som for laks, sjøørret og sjørøye, forteller Henrik H. Berntsen.

Han er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), som kartlegger forekomsten av pukkellaks.

Berntsen oppfordrer i tillegg alle fiskere til å ta en skjellprøve av pukkellaksen og sende inn til NINA eller via skjellprøveprogrammet i elva hvor pukkellaksen er fisket.

– Siden pukkellaksen er uønsket i elvene, skal all pukkellaks som fanges avlives. Spis den gjerne, tidlig i sesongen skal den visstnok være veldig god på smak, sier Berntsen.

Dette gjør du hvis du fanger en pukkellaks

1.    Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem på nett o.l.). 

  • Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn. 

2.    Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell. 

  • Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget eller så kan prøvene sendes direkte til NINA - Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim. 

3.    All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Slik kjenner du igjen en pukkellaks

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen:

De svarte flekkene på halefinnen er typisk for pukkellaks. Foto. Kim Andre S. Herstad.

En nygått pukkellaks  er sølvblank (bilde merket A) og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider (bilde merket B). Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar (bilde merket C). De gyter i august.

Bilde A: Nygått pukkellaks, før den har utviklet gytedrakt. Legg merke til de typiske flekkene på halefinnen. Foto: Svein Åge Haar.

Bilde B: Pukkellaks i gytedrakt - hann. Foto: Henrik H. Berntsen.

Bilde: C: Pukkellaks i gytedrakt - hunn. Foto: Svein Åge Haarr.

Toårig livssyklus

Pukkellaksen har en toårig livssyklus hvor både hanner og hunner dør etter gyting. Yngelen tilbringer halvannet år i havet før den i løpet av sin andre sommer returnerer til ferskvann for å gyte. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. 

Pukkellaksen hører hjemme i Stillehavet, men etter utsettinger i Nordvest-Russland har den etablert seg i elver på Kolahalvøya. Bestandene der er kjent for å gyte i oddetallsår, som i 2017. Derfor var det som forventet få pukkellaks i elvene i 2018. 

Spørsmål og mer informasjon

Dersom du har spørsmål om pukkellaks, ta kontakt med NINA på pukkellaks@nina.no
Hvis det i 2019 skulle komme store mengder pukkellaks opp i elvene og dermed være behov for å sette inn ekstra tiltak for å ta ut pukkellaksen må man kontakte Fylkesmannen.  
Informer samtidig NINA om de ekstra tiltakene. NINA overvåker pukkellaks på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Les mer om pukkellaks
 

   Motta nyhetsbrev fra nina