Bærekraftig omstilling

Bærekraftig omstilling

NINAs forskning for bærekraftig omstilling og gjennomgripende endringer fokuserer på naturmangfoldet sin avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling. Livet på land (mål 15) og livet i havet (mål 14) er definert som to av FNs 17 bærekraftmål. Samtidig utgjør velfungerende økosystemer og naturmangfold et viktig grunnlag for å nå de øvrige 15 målene. 

Gjennom vår forskning bidrar NINA til bedre forståelse av hvilken betydning naturen har for å nå bærekraftsmålene. 

Vi forsker på nye løsninger for å sikre at naturens økologiske tilstand kan bedres der den ikke er god. En natur med god tilstand kan utgjøre et solid grunnlag for bærekraftig utvikling. 

Vi forsker også på hvordan vi kan organisere samspillet mellom mennesker og natur for å få til gjennomgripende samfunnsendringer for naturen. Dette er et sentralt tema og ifølge IPBES er den mest lovende tilnærmingen for å oppnå bærekraftig utvikling (IPBES 2019).

Kontakt

Er du ute etter en partner for å utvikle nasjonale eller internasjonale søknader hvor det trengs ekspertise på bærekraftig omstilling og gjennomgripende endringer, ta gjerne kontakt med vår kjernegruppe:

Håkon B. Stokland

Jiska van Dijk

Berit Köhler

Roel May

Graciela Rusch

Trine Hay Setsaas

Hanno Sandvik

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: