Naturregnskap

Naturregnskap

AKTUELLE TEMA

Naturindeks for Norge

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold

Økologisk tilstand

Fagsystem for økologisk tilstand

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester omfatter alle goder vi får fra naturen

Naturregnskap for byer

Hva er bynatur verdt?

VI JOBBER MED FORSKNING PÅ NATURREGNSKAP

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: