Bøker og plakater

Her kan du bestille NINAs populære plakater, og kjøpe spennende faktabøker utgitt av NINA-forskere.

Bøker


Maur i Norge


Visste du at maur spiller en svært viktig rolle i naturen og at vi har så mye som 65 ulike arter i  Norge? Her kommer for første gang på lang tid en komplett oversikt over alle maurarter som er  funnet i Norge.
 Bli med inn i maurenes fascinerende verden og lær mer om disse fantastiske insektene.

Her kan du lese smakebiter fra maurboka.
Pris: kr.450,+frakt


 


Humler i Norge

 

Visste du at Norge er et av verdens viktigste land for humler? På verdensbasis fins 
det i overkant av 250 humlearter, og hele 35 av disse er påvist hos oss. Norge er et av verdens viktigste land for humler? 

Her kan du lese smakebiter fra humleboka.

Pris: kr. 300,+frakt


 

 

Midt i flokken

For første gang vises villreinens liv gjennom året, sett fra et ståsted midt i flokken. For forskere har dette gitt ny kunnskap om en av Europas mest spektakulære viltstammer.


 

 

Møt fjellreven

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter.  

I boka «Møt fjellreven» kan barn følge fjellreven gjennom et helt år og lære hva menneskene gjør for å redde den fra å bli utryddet i Norge.
 


 

Les mer om fjellreven

 


Plakater

De fine artsplakatene til NINA er gratis, og kan skrives ut eller sendes mot porto.

Fremmede fisker

Dette er en oversikt over artene er innført til norske vassdrag fra utlandet. De kan alle virke skadelig på naturlige fiskebestander og annet liv i ferskvann og det er ulovlig å spre dem.

 

Den kan lastes ned i A3-format her (ca20x40cm), hentes på NINAs kontor eller sendes i posten mot betaling av porto.


 

Ved bestilling av større opplag, må pris avtales med NINA,  på telefon: 73 80 14 00 eller 
e-post: firmapost@nina.no

Illustrasjoner: Sakke Yrjölä, Grafikk: Kari Sivertsen

Les mer om fremmede fiskearter i Norge


Maurplakaten

Maur bearbeider jorda, og frigjør næringsstoffer for plantene. De er viktige predatorer på andre insekter og edderkopper, og kan derfor regulere skadedyr og utbruddsarter. I tillegg bidrar maur til frøspredning – mangfoldet med blåveis, hvitveis og fioler i skogbunnen kan vi faktisk takke mauren for. Nylig har NINA-forskere gitt ut boka Maur i Norge, og nå gir vi også ut plakaten med de vanligste maurartene.

Mål: 40x80 cm.

Den kan lastes ned i A3-format her (ca20x40cm), hentes på NINAs kontor eller sendes i posten mot betaling av porto.


 

Ved bestilling av større opplag, må pris avtales med NINA,  på telefon: 73 80 14 00 eller 
e-post: firmapost@nina.no

Foto: Arnstein Staverløkk, Grafikk: Kari Sivertsen


Villbieplakaten

Villbier er både nyttige og fascinerende insekter som gjør en svært viktig jobb i naturen. De bestøver planter og sørger for frukt og bær. I Norge er det et rikt mangfold av ville bier med omtrent 170 arter. På Villbieplakaten har vi samlet et veriert utvalg av bieartene som er funnet i Norge.

Mål: 40x80 cm.

Last ned villbieplakaten i A3-format her (ca 20x40cm), hentes på NINAs kontor eller sendes i posten mot betaling av porto.


 

Ved bestilling av større opplag, må pris avtales med NINA,  på telefon: 73 80 14 00 eller 
e-post: firmapost@nina.no

Foto: Arnstein Staverløkk, Grafikk: Kari Sivertsen


Humleplakaten

Interessen for humler, bier og andre pollinerende insekter har eksplodert både i Norge og internasjonalt de siste årene. 

Mål: 40x80 cm.

Last ned og print ut humleplakaten i A3-format (ca 20x40 cm) 

Her kan du lese mer om humler.

Plakaten er gratis, og kan sendes ved betaling av porto.


 

Ved bestilling av større opplag, må pris avtales med NINA,  på telefon: 73 80 14 00 eller 
e-post: firmapost@nina.no

Foto: Arnstein Staverløkk, Grafikk: Kari Sivertsen

Text/HTML