Renewable Reindeer

Revisjon og restrukturering av fornybare energisystemer i Norge slik at leveområdene for villrein ivaretas i et Langsiktig perspektiv.

Forskningsrådets EnergiX-KPN-prosjekt 2015-19   

Åpne prosjektet nettside her

 

 

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema