Fremmede arter i Norge

Fremmede arter er en av de viktigste truslene mot naturmangfoldet i verden i dag. NINAs forskere arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til fremmede arter. Her kan du lese mer om våre prosjekter og forskning på fremmede arter. 

Hagelupin fremmed art i Norge;Hagelupin er en fremmed art i Norge med svært høy økologisk risiko på grunn av et stort invasjonpotensiale i tillegg til store negative økologiske effekter. Foto: Camilla Næss/NINA.

Hva er en fremmed art?

En fremmed art er en art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredningsområde og spredningpotensiale. Det ligger derfor i begrepet at en fremmed art i Norge har blitt ført inn i landet bevisst eller ubevisst via menneskers aktiviteter.

Hvorfor er vi opptatt av fremmede arter?

Fremmede arter utgjør en alvorlig trussel mot stedegen natur og regnes som en av hovedtruslene mot globalt biologisk mangfold. Derfor har fremmede arter blitt et fokusområde for forskning og forvaltning internasjonalt.

Hvordan kommer fremmede arter til Norge?

Med økt globalisering har vi fått en markant økning i import av handelsvarer fra utlandet. Mange fremme arter kommer til Norge som blindpassasjerer enten på fartøy som frakter varer eller i emballasje.

Et av NINAs prosjekter undersøker hvordan importerte planter og medfølgende jord er vektor for fremmede arter av planter, insekter og andre små dyr. 

Pukkellaks Registrering av pukkellaks i Norge - forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Fremmede ferskvannsfisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
PlanteimportDe siste 20 årene innførselen av planter til Norge økt betydelig, og med på lasset følger blindpassasjerene. 
Miljø-DNAFinner fremmede fiskearter med vannprøver.

Nyhetsarkiv - fremmede arter

Planter med jordklump kommer til Norge i slike kasser. På lasset følger blindpassasjerer som truer naturmangfoldet. Foto: Anders Often, NINA
11.06.2019

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefal...
Les mer...
Skadelige krysninger av rhododendron skaper store områder med tett dekke som utkonkurrerer stedegne arter, som her i Tipperary i Irland. Foto: Kieran Caplice
15.04.2019

Tilrår tiltak mot rømt rhododendron

Rhododendron i hager gleder de fleste. På feil sted kan den vakre planten bli dyr for samfunnet.
Les mer...
Sysselmannen fjerner uønsket hundekjeks i Barentsburg. Foto: Svalbardposten/Christopher Engås.
11.04.2019

Har du sjekket bagasjen din for fremmede arter?

Skal du reise til Arktis? Frø, insekter og parasitter kan bli med som blindpassasjerer på reisen, uten at du aner det. En ny film forteller hvordan d...
Les mer...
Reetablering av oterbestanden kan være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på. Foto: Arild Landa, NINA
25.03.2019

Oteren kan ta rotta på minken

Oteren er tilbake på sørvestlandet. Det kan være gode nyheter for sjøfugl som trues av mink.
Les mer...
Hunn av svartmunnet kutling (Neogobius melanostomus). Foto Leon Green Ekelin, Göteborgs Universitet  CC BY 4.0.
15.02.2018

Fremmed fisk på rask frammarsj

Den invaderende fiskearten svartmunnet kutling regnes som en dørstokkart på Norsk svarteliste. For å hindre at den etablerer seg hos oss er det vikti...
Les mer...
Ugrasløvetann, Pyramiden, Svalbaard. Foto Dagmar Hagen/NINA
12.01.2018

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.
Les mer...