Ansattinformasjon

Kontakt

Mai Irene Solem

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 958 64 509
 E-post: mai.solem@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Laboratoriearbeid. Kjønns- og aldersbestemmelse, diettanalyser.

Publikasjoner: