Ansattinformasjon

Roald Vang

Stilling:    Seksjonsleder

 ORCID  
 Telefon: 911 38 256
 E-post: roald.vang@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.)
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Roald Vang