Ansattinformasjon

Kontakt

Øyvind Solem

Stilling:    Forsker III

 Telefon: 926 46 601
 E-post: oyvind.solem@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Publikasjoner: