Ansattinformasjon

Kontakt

Bjørnar Ytrehus

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 976 41 431
 E-post: bjornar.ytrehus@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Utdannet veterinær med doktorgrad i patologi. Lang erfaring innen obduksjon og diagnostikk av sykdommer og dødsårsaker både på tamme og viltlevende dyr. Har arbeidet mye med helseovervåking på viltlevende dyr. Forskningsfelt har blant annet vært bein- og leddpatologi, flått og flåttbårne sykdommer, hjortelusflue og potensielt hjortelusfluebårne sykdommer og samspillet mellom miljøpåvirkninger, smittestoff og helse hos dyr og mennesker.

Nøkkelkvalifikasjoner
autorisert veterinær, dr.med.vet., European Veterinary Specialist Zoological Medicine (Wildlife Population Health)


Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bjørnar Ytrehus