Ansattinformasjon

Siw Elisabeth Berge

Stilling:    Overingeniør-IT

 Telefon: 936 03 786
 E-post: siw.berge@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Webutvikling (ASP.NET, Javascript, HTML/CSS m.m)
  • Databaser
  • Web Services

Publikasjoner: