Ansattinformasjon

Juliet Landrø

Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

 Linkedin  
 Telefon: +47 986 22 309
 E-post: juliet.landro@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Forskningsformidling
  • Sosiale medier
  • Nettjournalistikk
  • Videoproduksjon og redigering
  • Radio
  • Podcast
  • Fornybar energi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Juliet Landrø