Ansattinformasjon

Kontakt

Tore Barstad Bakken

Stilling:    Driftsingeniør bygg

 Telefon: 950 70 982
 E-post: tore.bakken@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Drift

Publikasjoner: