Ansattinformasjon

Arnaud Tarroux

Stilling:    Forsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 456 90 959
 E-post: arnaud.tarroux@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Kunnskapsområde

Sjøfugler, Terrestrisk pattedyr, sjøpattedyr, adferdsøkologi, Artkis, Antarktis

Nøkkelkvalifikasjoner

Romlig analyse og modellering - Stabile isotoper (C & N) - Statistikk - R - GIS

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Arnaud Tarroux