Ansattinformasjon

Kristin Thorsrud Teien

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: +47 930 06 805
 E-post: kristin.teien@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er utdannet biolog innen terrestrisk økologi. Jeg har lang bakgrunn fra forvaltning fra ulike nivåer (fylke, direktorat og departement) og fra arbeid med undervisning/formidling og fra frivillige organisasjoner. Jeg har god kjennskap til kunnskap om tilstand, påvirkningsfaktorer og virkemidler for naturmangfold. Fra nærmere 10 års erfaring fra Klima- og miljødepartementet har jeg i tillegg til flere års ledererfaring, bred erfaring med å bygge opp, utvikle og bruke ulike typer kunnskapssystemer for forvaltning av norsk natur, herunder rødlister, risikovurderinger for fremmede arter, naturindeks, system for god tilstand og økologisk grunnkart. Jeg har også god overordnet kjennskap til forskning, kartlegging og overvåking av norsk natur. Kunnskap om forskningspolitikk, konvensjonen for biologisk mangfold, det internasjonale naturpanelet (IPBES) er andre kompetanseområder.

Nøkkelkvalifikasjoner

Kunnskap om tilstand og påvirkninger på norsk natur. Virkemidler og kunnskapssystemer for naturforvaltning. Forskningspolitikk.

Publikasjoner: