Ansattinformasjon

Francesco Frassinelli

Stilling:    Overingeniør-IT

 ResearchGate    Linkedin   Webpage  
 Telefon: +47 412 90 887
 E-post: francesco.frassinelli@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Kunnskapsområde

Python, Django, Linux, Bash, PostgreSQL, OpenStreetMap, QGIS

Publikasjoner: