Ansattinformasjon

Kontakt

Oddvar Hanssen

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 948 88 331
 E-post: oddvar.hanssen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Entomologi, biller, fjærmygg, faunistikk, dyregeografi og bevaringsbiologi.

Nøkkelkvalifikasjoner
Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk) Genetikk: laboratorie-arbeid (bl.a. DNA isolasjon) Ferskvannszoologi/økologi: felt-og laboratorie-arbeid

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Oddvar Hanssen