Ansattinformasjon

Bente Rønning

Stilling:    Ass. forskningssjef

 Telefon: +47 906 72 841
 E-post: bente.ronning@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bente Rønning