Ansattinformasjon

Duncan John Halley

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 404 78 261
 E-post: duncan.halley@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Atferd og populasjonsøkologi. Stabilisotopundersøkelser av diett. Gjeninnføringsøkologi (bever, havørn, kongeørn). Sjøfugløkologi. Rovfugløkologi. Viltforvaltning. Tropisk økologi, store pattedyr.

Nøkkelkvalifikasjoner
Ecology, behavioural ecology, conservation management, ecological resoration, reintroduction biology, sustainable harvesting. Feasibility studies. Project planning and implementation, both in Norway, developing countries, and the Far East

Publikasjoner: