Ansattinformasjon

Tor G. Heggberget

 Telefon: +47 913 26 810
 E-post: tor.heggberget@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Planlegging av forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, spesielt innenfor biotelemetri, populasjonsbiologi og biotelemetri. Utvikling av tverrfaglig samarbeid og strategiske programmer. Faglig samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene og utvikling av relasjoner mellom instituttene i Miljøalliansen. Forskningspolitisk profilering av miljøforskningsinstituttene og oppfølging av forskningsmeldingen.

Publikasjoner: