Ansattinformasjon

Gunnel Marie Østborg

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 950 31 099
 E-post: gunnel.ostborg@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Kunnskapsområde

Kategorisering av fisk, hovedsakelig villaks og rømt oppdrettslaks. Databaser: Laksedatabasen og Fiskemerkebasen.

Publikasjoner: