CV

Svein-Håkon Lorentsen

Stilling:    Forskningssjef

 ResearchGate  
 Telefon: 934 66 770
 E-post: svein.lorentsen@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Utdanning
 • 1995: Dr. scient, Univ. i Trondheim
 • 1987: Cand. scient i zoologi, Univ. i Trondheim

Arbeidserfaring
 • 1990 - dd: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • 1988 - 1990: Forskningsassistent, NINA
 • 1987 - 1988: Forskningsassistent, Direktoratet for naturforvaltning (DN)
 • 1978 - 1987: Engasjementer for forskjellige institusjoner; Universitetet i Trondheim, Fylkesmenners miljøvernavdelinger (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark), Direktoratet for Vilt og ferskvannsfisk. Annen relevant erfaring:
 • Okt. 1996: Deltaker Pre-appraisal Team for Satpara
 • 1996 - 1997: Leder for IWRS''s arbeidsgruppe for dverggås
 • 1996 - 1997: Gruppeleder for NINAs Antarktisforskning
 • 1994 - 1995: Assisterende forskningssjef ved avdeling for terrestrisk økologi, NINA
 • 1993 - 1994: Gruppeleder for det biologiske teamet i den norske Antarktisekspedisjonen til Dronning Mauds Land
 • 1991 - 1992: Deltaker i den norske antarktisekspedisjonen til Dronning Maud Land

Kurs mm

• 1998: Kurs i forsøksdyrlære, Sertifisert som forsker klasse C

Språkkunnskaper

Norsk (godt) Engelsk (godt) Tysk (begrenset)

Publikasjoner: