CV

Morten Heim

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 466 68 001
 E-post: morten.heim@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Kunnskapsområde

Databaseutvikling, immobilisering, bestandsovervåking, bestandsregulering, livshistoriestrategier, telemetri, elg.

Arbeidserfaring

ja