CV

Berit Köhler

Stilling:    Forsker

 Telefon: 466 42 412
 E-post: berit.kohler@nina.no
 Arbeidssted: Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner

  Samfunnsforskning med fokus på fler- og tverrfaglige tilnærminger innen:

  vassdrags- og naturressursforvaltning, som f.eks. offentlig medvirkning, analyser av ulike interessegrupper og involverende beslutningsprosesser

 • Vassdragsrehabilitering og implementering av EUs Vannrammedirektiv, overvåking og evalueringsmetoder for vassdragsrestaurering

 • Kvalitative og kvantitative metoder, design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser; kartlegging og modellering av brukergrupper's preferanser

Utdanning
 • PhD, Social Geography (2008). Department of Geography, University Zurich and Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Zurich/Switzerland. Title: T"he social perspective on river restorations: understanding a neglected aspect of sustainable river management."
 • M.A., Sociology (2001). McGill University Montreal/Canada.
 • B.A. (1998). University of Notre Dame, Indiana/USA.

Arbeidserfaring

 • May 2014 - present: Researcher. Norwegian Institute for Nature Research NINA, Human Dimension Department.
 • 2009 - 2014. Maternal leave and self-employment.
 • 2008-2009. PostDoc researcher. ETH Zurich/Switzerland. Institute for Environmental Decisions.
 • 2007 - 2008. PostDoc researcher. Swiss Federal Institute for Forest, Snow & Landscape Research WSL, Zurich/Switzerland.
 • 2006 - 2008. Research scientist. Swiss Federal Institute of Aquatic Science & Technology EAWAG, Zurich/Switzerland.
 • 2002 - 2006. Research scientist and PhD-student. Swiss Federal Institute for Forest, Snow & Landscape Research WSL, Zurich/Switzerland.
 • 2001 - 2002. Project leader. Friends of the Earth, Berlin/Germany.

Språkkunnskaper

German (mother tongue); Norsk (fluent); English (fluent)