CV

Bård-Jørgen Bårdsen

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID    Twitter 
 Telefon: +47 952 14 483
 E-post: bard.bardsen@nina.no
 Arbeidssted: Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, atferdsbiologi, risikosensitivitet, modellutvikling, klovdyr, fugl og mennesker.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Populasjonsdynamikk, demografi og livshistoriestrategier med særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og reproduksjon hos rein.
  • Teoretisk biologi og økologisk metodikk med særlig fokus på bruk av eksperimenter, offentlige databaser, modeller og overvåkning.
  • Tverrfaglighet med fokus på koblingen mellom biologi (atferdsøkologi), samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og kvantitative metoder.

Utdanning
  • 2003: Candidatus scientiarum (Cand. scient), Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø.
  • 2009: Philosophiae doctor (PhD), Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø.

Arbeidserfaring
  • 01.02.2004-30.04.2004, overgangsstipend, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø.
  • 27.09.2004-19.11.2004, vitenskapelig assistent, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø.
  • 04.01.2005-13.02.2009, stipendiat, NINA, Tromsø.
  • F.o.m. 16.02.2009, forsker, NINA, Tromsø.

Publikasjoner: