CV

Siri Aftret Svendsen

Stilling:    Personalkonsulent

 Telefon: +47 913 42 860
 E-post: siri.svendsen@nina.no
 Arbeidssted: Adm/Economy

Kunnskapsområde

Personalsaker: Koordinering og saksbehandling i rekrutteringssaker, personalforskring, pensjons- og trygdespørsmål, permisjoner og ferie, oppfølging av sykmeldte, post- og arkiv ansvarlig

Utdanning

1993/94: Pedagogikk (10 vt) og personalpsykologi (4 vt), Univ. i Trondheim
1992/93: Psykologi grunnfag (20 vt), Univ. i Trondheim
1991/92: Diplomøkonomi, Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH)
1989/91: Høgskolekandidat, TØH
1986/89: Allmene fag, Malvik vgs

Arbeidserfaring

1993-dd: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
April 1995-dd: Personalskretær, nå personalkonsulent
Oktober 1994-mars 1995: Kontorsekretær, avd for
akvatisk økologi og adm.avd
Oktober 1993-september 1994: Kontorsekretær, arkiv, bibliotek og sentralbord
Mars 1993-september 1993: Kontorsekretær, biblioteket

Kurs mm

2014: Arbeidsmiljøloven, Infotjenester
2013: Førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestarter, Din BHT
2011: Oppfølging av sykmeldte, Infotjenester
2010: Spørsmål og svar - personal, Infotjenester
2009: Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter, Falck redning
2007: Sykefravær/ foreldrepenger, Info-tjenester
2006: Vanskelige samtaler, Parat
2005: Grunnopplæring i arbeidsmiljø, Bedriftehelsetjenesten Tunga
2005: Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, Norsk Luftambulanse
2004: Aktivisering av sykmeldte, Info-tjenester
2000: Oppfølging av sykmeldte, Info-tjenester
2000: Sykepenger og omsorgspenger, Oddvar Iversen AS
2000: Excel 97 Videregående, Siemens Business Services
2000: Excel 97 Grunnkurs, Siemens Business Services
1998: Standardavtaler, Tieto - Huldt & Lillevik
Kompetanse
1995: Jus på arbeidsplassen
1995: Endringer i arbeidsmiljøloven, AMS
Arbeidsmiljøsenteret

Språkkunnskaper

Norsk og engelsk

Internasjonale arbeidsforhold

Norge