CV

Vebjørn Veiberg

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: 957 00 510
 E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Kunnskapsområde

Bestandsøkologi, hjortevilt (hjort, svalbardrein), bestandsovervåking, livshistorestrategier, tannslitasje, aldersbestemming, beiteskadeproblematikk, lokal forvaltning, klimaeffekter

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
 • Bestandsovervåking av hjortevilt.
 • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
 • Økologiske effekter av klimaendringer.
 • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Utdanning
 • 2007: Ph.D. i økologi, Universitetssenteret på Svalbard / Universitetet i Oslo
 • 1996: Cand.scient i zoology, Universitetet i Trondheim.
 • 1994: Cand.mag. i zoology, Universitetet i Trondheim.

Arbeidserfaring
 • 2008-dd: Norsk institutt for naturforskning
 • 2004-2007: Ph.D.-student ved Universitetssenteret på Svalbard / Universitetet i Oslo
 • 1998-2003: Prosjektleder og forskningskoordinator ved Norsk Hjortesenter
 • 1998: Prosjektmedarbeider ved Norsk institutt for naturforskning og Ressurssenteret på Tingvoll

Kurs mm
 • 2006: Engelsk for akademiske formål
 • 2005: Mediahåndtering
 • 2005: Viteskapsfilosofi
 • 2005: Livshistoriestrategier
 • 2005: Klima og populasjonsprosesser
 • 2002: Kurs i forsøksdyrlære
 • 2000: Kurs i immobilisering av ville dyr

Språkkunnskaper

Norsk (morsmål), engelsk (flytende), tysk (begrensa)

Internasjonale arbeidsforhold

Norge

Publikasjoner: