CV

Marius Berg

Stilling:    Overingeniør

 ResearchGate  
 Telefon: +47 454 34 082
 E-post: marius.berg@nina.no
 Arbeidssted: Salmonid fishes

Kunnskapsområde

Laks i regulerte vassdrag. Overvåking på lakselus. Gytefisktellinger. GIS-analyser.

Arbeidserfaring
  • Jan, 2011 -: Overingeniør, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Aug. 2009 - Des. 2010: Avdelingsingeniør, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Nov. 2008 - aug. 2009: Avdelingsingeniør, NTNU/Vitenskapsmuseet

Kurs mm

2009: Forsøksdyrlære for forskere (5 dager), Felasa C sertifikat

Språkkunnskaper

Engelsk flytende samt noe tysk