CV

Ola Håvard Diserud

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: 932 18 823
 E-post: ola.diserud@nina.no
 Arbeidssted: Salmonid fishes

Kunnskapsområde

Statistiske metoder og modellering, multivariat analyse, forsøksplanlegging, overvåkingsmetodikk, bestandsestimering, populasjonsdynamikk, biologisk mangfold, abundansemodeller og samfunnsstruktur, livshistoriemodellering for laks.

Nøkkelkvalifikasjoner

Anvendt statistisk modellering, multivariat analyse, interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk, biologisk mangfold, populasjon og samfunnsdynamikk.

Utdanning

1994-1999: Dr.scient. i statistikk, NTNU - Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.

1988-1993: Sivilingeniør i statistikk, NTH - Norges tekniske høyskole, Trondheim, Norge.

Arbeidserfaring

2009-present: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning - NINA.

2007-present: Førsteamanuensis II, Institutt for matematiske fag, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet - NTNU.

2013-present Medlem av CBD (Centre of Biodiversity Dynamics), NTNU (http://www.ntnu.edu/cbd).

2008-2009 Gejsteforsker University of Wisconsin, Madison, USA.

2004-2009 Forsker, NINA.

2000-2004 Forsker, Papirindustriens forskningsinstitutt - PFI, Trondheim, Norge.

1999-2000 Førsteamanuensis, Institutt for matematiske fag, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet - NTNU.

1994-1999 Ph.D.-student, Institutt for matematiske fag, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet - NTNU.

1994 Universitetslektor i statistikk, NTNU.

1993-1994 Lærer i fysikk og matematikk ved høyskolen i Sør-Trøndelag.

Publikasjoner: