CV

Margrete Skår

 Telefon: +47 992 27 584
 E-post: margrete.skar@nina.no
 Arbeidssted: Lillehammer

Kunnskapsområde

Samfunnsvitenskap. Samfunnsgeografi, sosialantrolpologi.

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Samfunnsforsking, spesielt innenfor temaet menneske-natur relasjoner og friluftsliv i hverdagslige kontekster
 • Fenomenologi
 • Kvalitative metoder, 'walking interviews'
 • Menneskers erfaringer med bruk av nærmiljønatur: opplevd og faktisk tilgjengelighet, barrierer for bruk, betydning av nærmiljønatur
 • Miljømessige og sosio-kulturelt sensitive temaer: motorisert ferdsel, tilgjengelighet til strandsona
 • Miljøforvaltning og planlegging; prosesser, policy og implementering
 • Design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser
 • Prosjektstyring (design, finansiering, planlegging og administrasjon)
 • Ledelse av forskningsprosjekt og forskningsgrupper

Utdanning
 • Dr.polit NMBU 2010 "Natur i hverdagsliv"
 • PPU, UiO 1998
 • Cand.polit, samfunnsgeografi Universitet i Trondheim 1993
 • Cand.mag, biologi og samfunnsgeografi Universitetet i Trondheim 1990
 • Høgskulekandidat i biologi og geologi, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1988

Arbeidserfaring
 • Juni 2000 - : Norsk institutt for naturforsking
 • 1990-2000: Vargstad vgs og Smestad ungdomsskole, Lillehammer
 • 1998-1999: Stømsø vgs, Drammen
 • 1993-1997: Telemarksforsking-Bø

Språkkunnskaper

Norsk, engelsk

Publikasjoner: