CV

Jon Museth

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: +47 413 13 496
 E-post: jon.museth@nina.no
 Arbeidssted: Lillehammer

Kunnskapsområde

Forskningssjef ved avdeling for naturbruk, NINA Lillehammer, 20 års erfaring fra anvendt økologisk forskning i menneskepåvirkede ferksvannssystemer:

Ferskvannsøkologi, fiskeøkologi, restaureringsøkologi.

Nøkkelkvalifikasjoner

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske

Utdanning

1998-2002: Dr. scient. studie, Institutt for biologi og naturforvaltning, NLH. 1990-1994: Naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole. 1989-1990: 1-årig agronomkurs, Jønsberg Landbrukshøgskole. 1985-1988: Allmennfaglig linje, Brumunddal Videregående Skole.

Arbeidserfaring

2005-dd: Forsker, NINA Lillehammer 2002-2005: Førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark 1998-2002: Stipendiat ved Institutt for biologi og naturforvaltning, NLH. 1995-1998: Førstekonsulent, Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen (30 mnd) 1994-1995: Avtjent førstegangstjeneste som lærer i miljøvern ved Krigsskolene Linderud og Gimlemoen. 1992-1992: Feltassistent, Institutt for biologi og naturforvaltning (3 uker). 1988-1989: «Storfuglrøkter», Skåbu Viltgård (14 mnd).

Kurs mm

2000: Analyse av kategoriske data, NLH 2000: Arktisk ferskvannsøkologi, Universitet i Tromsø/Universitetsstudiene på Svalbard. 1999: Variansanalyse og forsøksplanlegging II, NLH 1999: Statistisk data-analyse, NLH 1998: Kurs i forsøksdyrlære, Norges Veterinærhøgskole

Konferansebidrag

2003: Museth, J. (2003). Fremmede fiskearter - hva gjør vi? Foredrag: Forvaltning av vilt- og fiskeressurser - hva kan grunneier selv gjøre for å øke verdien på arealene. Arr: Norsk Skogforum / Norskog. Norsk Skogbruksmuseum 27. mars 2003. 2002: Borgstrøm, R. & Museth, J. (2002). Store variasjoner i årsklassestyrke hos ørretbestander i høgfjellet -et resultat av klimafaktorer og interaksjoner mellom årsklasser? Innlegg: Fiskesymposiet 2002. Arr: EBL kompetanse. Quality, Airport Hotel Gardermoen, 14-15 februar 2002. 2001: Museth, J. & Borgstrøm, R. (2001). Recruitment in alpine brown trout populations; A combined effect of year-class interactions and temperature (Poster): Twin symposium on cold aquatic environment. Arr: Nordic Benhthological Society / Mývatn Research Station, Lake Mývatn, 13-16 mai 2001.

Publikasjoner: