Tema

Fisketurisme

Børre Kind Dervo

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.


Vis hele profilen til Børre Kind Dervo

Øystein Aas

 • Bred forskningsmessig og forvaltningmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge (spes. friluftsliv, lakseforvaltning, fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon, konsekvensutredning og evaluering).
 • Velutviklet kontaktnett innen norsk naturforvaltning og internasjonale faglige organisasjoner som arbeider med villaks og fritidsfiske
 • Erfaring med administrasjon og utførelse av forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Bred erfaring med journalistisk og populærfaglig behandling og skriving om temaer innen naturforvaltning.

Vis hele profilen til Øystein Aas

Oddgeir Andersen

 • Spørreundersøkelser
 • Menneske - natur interaksjoner
 • Økologi
 • Verneområdeforvaltning
 • Ferdsel
 • Beskatningsreguleringer
 • Vilt
 • Fisk

Vis hele profilen til Oddgeir Andersen