Tema

Kontakt

Fjellrype

Mikkel Kvasnes


Vis hele profilen til Mikkel Kvasnes

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen