Tema

Fugleradar

Roelof Frans May

  • Bevaringsbiologi
  • Romlig økologi
  • Rovvilt og rovfugl økologi
  • Fornybar energi og vilt
  • (Strategiske) konsekvensutredinger
  • Økologiske infrastruktur og fragmentering
  • Fugleradar teknologi (MERLIN og ROBIN) og radarornitologi
  • Prosjektledelse og akkvisisjon

Vis hele profilen til Roelof Frans May

Bård Gunnar Stokke

Fugl

Ornitologi


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Øyvind Hamre


Vis hele profilen til Øyvind Hamre