Tema

Kontakt

Fugleradar

Roelof Frans May

  • Bevaringsbiologi
  • Romlig økologi
  • Rovvilt og rovfugl økologi
  • Fornybar energi og vilt
  • (Strategiske) konsekvensutredinger
  • Økologiske infrastruktur og fragmentering
  • Fugleradar teknologi (MERLIN og ROBIN) og radarornitologi
  • Prosjektledelse og akkvisisjon

Vis hele profilen til Roelof Frans May

Bård Gunnar Stokke

Fugl

Ornitologi


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Øyvind Hamre


Vis hele profilen til Øyvind Hamre
NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema