Tema

Hjort

Vebjørn Veiberg

  • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
  • Bestandsovervåking av hjortevilt.
  • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
  • Økologiske effekter av klimaendringer.
  • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Sigbjørn Stokke


Vis hele profilen til Sigbjørn Stokke

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud