Tema

Kontakt

Sommerfugler

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.  Jeg er erfaren bruker av GIS og fjenmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Frode Ødegaard

  • Very good knowledge of taxonomy and ecology of European beetles (Coleoptera), wasps (Hymenoptera, Aculeata) and true bugs (Heteroptera).
  • Good knowledge of Coleoptera and Hymenoptera (Aculeata) and Heteroptera of the neotropical and australian region.
  • Long experience with assessments and classification of threats and endangered spe-cies for Red Data Lists.
  • Monitoring and mapping of biological diversity
  • Alien species
  • DNA-barcoding
  • International and national experience in experimental research on several aspects of entomology.
  • Broad experience with applied research projects for nature management, private and public employers.
  • Several national and international collaboration partners

Vis hele profilen til Frode Ødegaard