Tema

Bifangst av sjøfugl

Øystein Aas

 • Bred forskningsmessig og forvaltningmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge (spes. friluftsliv, lakseforvaltning, fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon, konsekvensutredning og evaluering).
 • Velutviklet kontaktnett innen norsk naturforvaltning og internasjonale faglige organisasjoner som arbeider med villaks og fritidsfiske
 • Erfaring med administrasjon og utførelse av forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Bred erfaring med journalistisk og populærfaglig behandling og skriving om temaer innen naturforvaltning.

Vis hele profilen til Øystein Aas

Magdalene Langset


Vis hele profilen til Magdalene Langset

Signe Christensen-Dalsgaard

 • Studier av bevegelse og dykkadferd i hekkesesong
 • Arealbruk og konflikter 
 • Kartlegging bifangst av sjøfugl
 • Kartlegging og overvåking av sjøfugl

Vis hele profilen til Signe Christensen-Dalsgaard

Tycho Anker-Nilssen

 • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi
 • Tidsseriestudier av sjøfuglers demografi, næringsøkologi, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser.
 • Nasjonal kartlegging og overvåking av sjøfuglers utbredelse og bestandsutvikling
 • Studier av sjøfuglers forflyttninger (vha. satellittsendere og loggere), morfometri og herkomst.
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser og sårbarhetsmodellering bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet.
 • God kompetanse mht. elektronisk databehandling og statistisk analyse.
 • Vitenskapelig veileder for en rekke hovedfagsstudenter samt noe erfaring som foreleser og sensor ved universitet.
 • Lang erfaring fra administrasjon og forskningsledelse på prosjekt-, program- og instituttnivå, og administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Røst.

Vis hele profilen til Tycho Anker-Nilssen