Tema

Multikriterieanalyse

David Barton

Barton has 10 years experience in the use of environmental and resource economics in water resource management, sustainable harvesting of wetland resources, conservation management planning and environmental economic risk analysis. He has specialised in the application of non-market valuation methods for environmental quality and decision analysis under uncertainty. He has conducted a number of projects related to economic valuation methods and economic analysis of multiple use conflict in wetlands, watershed and coastal resources; including cost-benefit analysis of environmental objectives in several river basins subject to the EU Water Framework Directive (Norway) cost-effectiveness analysis of groundwater protection (Norway), non-market valuation and benefit-cost analysis of clean-up measures for contaminated marine sediments (Norway), economic evaluation of pollution abatement and flood mitigation measures in watershed management (Norway), valuation of water quality (Norway), economic evaluation of upland small-holder soil conservation practices in watershed management (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador), feasibility studies of flood mitigation (Nicaragua), economic evaluation of conservation areas (Costa Rica), economic valuation of water and sanitation projects in coastal zones (Costa Rica), natural resource damage valuation of oil spills in coastal zones (Sri Lanka), cost-effectiveness and multiple criteria analysis of lake restoration measures (Inner Mongolia, China), economic impact analysis of toxic algal blooms (Uganda), and is currently engaged in a feasibility study of payments for watershed environmental services (Karnataka,India).
Vis hele profilen til David Barton

Frank Ole Hanssen

GIS koordinator og Senior GIS Analyst med 24 års erfaring fra nasjonalt og internasjonalt tverrfaglig samarbeid (bredt faglig nettverk). Arbeider med GIS- analyser, romlig modellering og utvikling av  innovative verktøy (planlegging/beslutningsstøtte) innen fornybar energi utvikling, miljøforvaltning, arealplanlegging, samfunnsikkerhet og beredskap, landskapsøkologi og topografisk kartlegging. Omfattende praktisk erfaring med ESRI ArcGIS, ENVI, 3D Spacebuilder og til en viss grad open source GIS (QGIS, Grass, PostGIS og Mapserver). Meget erfaren i bruk av ArcGIS Modelbuilder og endel erfaring med Python skripting. Arbeidsområder inkluderer prosjektledelse, innovasjon, kommunikasjon, formidling, anvendt økologisk forskning,  vitenskapelig publisering, konsekvensutredninger, romlig økologi, kartografisk kommunikasjon, geoprosessering, fjernmåling, landskapsmodellering og landskapsmetrikk. Tungt involvert i kapasitetsbygging (FN sitt naturpanel), miljødesign av fornybar energi, utvikling av verktøy for avbøtende tiltak, dialog (målstyring og konfliktreduksjon), implementering av forskningsinfrastruktur og datadeling (Artsdatabanken, Global Biodiversity Information Facility, LifeWatch og the International Long Term Ecological Research Network).


Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Roelof Frans May

  • Bevaringsbiologi
  • Romlig økologi
  • Rovvilt og rovfugl økologi
  • Fornybar energi og vilt
  • (Strategiske) konsekvensutredinger
  • Økologiske infrastruktur og fragmentering
  • Fugleradar teknologi (MERLIN og ROBIN) og radarornitologi
  • Prosjektledelse og akkvisisjon

Vis hele profilen til Roelof Frans May

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: