Tema

Cristin

Siri Aashaug Sæther

 • Bibliometri
 • Bibliotekets brukerutvalg: sekretær
 • Bibliotekfaglige oppgaver
 • BRAGE: NINAs institusjonelle arkiv
 • CRIStin: superbruker, registrering av NINAs rapporter og vitenskapelige bidrag
 • Open Access
 • Opphavsrett
 • Publisering av rapporter i NINAs serier

Vis hele profilen til Siri Aashaug Sæther

Frode Thomassen Singsaas

 • Databasesøk
 • Administrering av e-ressurser
 • BRAGE - NINAs åpne institusjonelle arkiv
 • ORIA - søkemotor over bibliotekets ressurser
 • ALMA - Biblioteksystem i NINA og de fleste norkse fagbibliotek
 • Publisering av rapporter i NINAs rapportserier
 • EndNote - Brukerstøtte, samt administrering av base over NINA-publikasjoner
 • Bibliotekets sider på NINA-nett og internett
 • Bibliotekfaglige oppgaver

Vis hele profilen til Frode Thomassen Singsaas

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: