Tema

Sårbar natur

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: