Tema

Naturrestaurering

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Nina Elisabeth Eide


Vis hele profilen til Nina Elisabeth Eide

Zander Venter


Vis hele profilen til Zander Venter