Tema

Kontakt

Hønsefugl

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Mikkel Kvasnes


Vis hele profilen til Mikkel Kvasnes