Tema

Ims

Nina Jonsson


Vis hele profilen til Nina Jonsson

Bror Jonsson

Applied and Basic Ecology of Fishes
Vis hele profilen til Bror Jonsson

Knut Aanestad Bergesen

Vært ansatt ved NINA Forskningsstasjon, Ims, siden 1995. Kompetanse innen: fiskeregisteringer, artsbestemmelse av fisk, kjønnsbestemmelse av fisk, settefisk/stamfiskproduksjon, kultivering, vannprøvetakning, ansvar for organisering og gjennomføring av forsøk og feltarbeid, ansvarshavende for dyreforsøk, utarbeiding av dyreforsøkssøknader, bearbeiding og rapportering av fiskedata. HMS og IKT, personalledelse, prosjektledelse, rapportering og statistikk, økonomi og budsjettering.
Vis hele profilen til Knut Aanestad Bergesen

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar