Tema

Kontakt

Aldersbestemmelse hjortevilt

Vebjørn Veiberg

  • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
  • Bestandsovervåking av hjortevilt.
  • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
  • Økologiske effekter av klimaendringer.
  • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Frode Holmstrøm


Vis hele profilen til Frode Holmstrøm
NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema