Tema

Aldersbestemmelse hjortevilt

Vebjørn Veiberg

  • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
  • Bestandsovervåking av hjortevilt.
  • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
  • Økologiske effekter av klimaendringer.
  • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Frode Holmstrøm


Vis hele profilen til Frode Holmstrøm

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: