Tema

Livshistoriestrategier hjortevilt

Vebjørn Veiberg

  • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
  • Bestandsovervåking av hjortevilt.
  • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
  • Økologiske effekter av klimaendringer.
  • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: