Tema

Adferdsøkologi (etologi)

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud

Elisabet Forsgren

  • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
  • Eksperimentdesign
  • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
  • Prosjektledelse
  • Studentveiledning og undervisning
  • Kvalitetsledelse

Vis hele profilen til Elisabet Forsgren